Q-uestion ontmoet Partij voor de Dieren

Gesprek met Marianne Thieme, fractievoorzitter en Corinne Cornelisse, fractiemedewerker Partij voor de Dieren, 30 maart 2011

Woensdagmiddag 30 maart, hebben Ria van Son, Michel van den Berg en Nelleke Maathuis gesproken met Marianne Thieme en Corinne Cornelisse van de Partij voor de Dieren.

Insteek van het gesprek was een eerste kennismaking, afwikkeling rapport van Dijk, belangen van mensen met Q-koorts en voorkomen van zoőnosen in het algemeen en Q-koorts in het bijzonder.

Na een korte kennismaking bedankt de voorzitter van Q-uestion Marianne Thieme voor de aandacht die zij al geruime tijd vraagt voor mensen met Q-koorts.

Hierboven genoemde onderwerpen zijn besproken en we hebben met elkaar van gedachten gewisseld hoe de belangen van mensen met Q-koorts onder de aandacht te brengen van de verschillende fracties. Q-uestion neemt binnenkort contact op met Alexander Pechtold (D’66), Jolanda Sap (Groen Links) en andere Tweede Kamerleden. Een vraag voor een afspraak met Emile Roemer
(SP) is al onderweg.

Op korte termijn te nemen acties zijn onder andere verder onderzoek naar mogelijkheden van collectieve acties van letselschadeadvocaten, contact opnemen met de Nationale Ombudsman en de Partij voor de Dieren voorzien van informatie te gebruiken bij het debat van 13 april aanstaande over dierziekten.

Al met al een vruchtbaar gesprek wat mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Reacties gesloten.