Geen excuus voor patiënten met Q-koorts

Persbericht

Eindhoven, 14 januari 2011

Geen excuus voor patiënten met Q-koorts

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, betreurt dat het leed van Q-koortspatiёnten en hun nabestaanden nog steeds niet voldoende wordt erkend. Q-uestion zal de verantwoordelijke bewindslieden daarover dan ook vragen gaan stellen.

Woensdag 12 januari heeft de Tweede Kamer uitgebreid gedebatteerd met Mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid en de heer Bleeker, staatssecretaris van Landbouw, over de conclusies uit het rapport van de commissie die de aanpak van Q-koorts onderzocht. Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, was bij het debat als toehoorder aanwezig.

Met name de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij maakten zich gedurende het gehele debat hard voor het belang van de patiënten. Vanuit de zijde van de regering was wel begrip voor de patiënten maar tot daadwerkelijke excuses aan patiënten en nabestaanden heeft dat helaas niet geleid. Q-uestion betreurt dit, temeer daar de regeringsvertegenwoordigers erkenden dat de conclusies van het Rapport Van Dijk werden onderstreept.

Mw. Schippers heeft de Kamer toegezegd om in mei 2011 inzicht te geven in de wijze waarop de regering is omgegaan met de aanbevelingen die in het rapport zijn gedaan.

De aan het einde van het debat ingediende moties die in het kader stonden van het patiëntenbelang werden door de minister afgeraden. De motie vanuit de Partij voor de Dieren om een slachtofferfonds in te stellen maakte ondermeer deel uit van een 13-tal andere moties. Donderdag 13 januari is in de Tweede Kamer gestemd over de moties. Alle moties die in het belang van de patiënt waren hebben geen Kamermeerderheid verworven waardoor de minister niet gedwongen wordt om serieus op zoek te gaan naar compensatie voor de slachtoffers.

Reacties gesloten.