Geen excuus, geen compensatiefonds

Persbericht

Eindhoven, 11 april 2013

Geen excuus, geen compensatiefonds

Het kabinet blijft tegen uitkeren van schadevergoedingen voor slachtoffers van de Q-koorts, bleek vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Q-koorts, met minister van Volksgezondheid Edith Schippers en staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma.

Tot nu toe zijn gedupeerde boeren gecompenseerd, maar Q-koortsslachtoffers niet. De stille hoop dat de minister nu eindelijk over de brug komt, is niet bewaarheid. Geen excuus en geen compensatiefonds. Onbegrijpelijk, aldus een teleurgestelde Michel van den Berg, voorzitter Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

Minister Schippers heeft tijdens het debat haar medeleven betoond met mensen die door Q-koorts zijn getroffen. Maar ze zei erbij dat haar woorden niet als een schuldbekentenis moeten worden opgevat.

De in juni 2012 toegezegde stichting kan binnen enkele maanden aan de slag, aldus de minister. Deze onafhankelijke stichting kan budget inzetten om mensen met chronische Q-koorts en mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom als groep te ondersteunen met onder andere begeleiding, voorlichting en onderzoek.  De minister heeft toegezegd over een jaar het resultaat van de stichting te evalueren en te bezien welke patiënten op geen enkele wijze geholpen kunnen worden. Ze heeft toegezegd daar dan nog eens naar te willen kijken.

Q-uestion is lichtelijk verheugd over deze laatste toevoeging, maar de teleurstelling over het niet instellen van een compensatiefonds en het niet willen uitspreken van een excuus voert de boventoon.

Reacties gesloten.