De gezondheid van Q koorts patiënten op lange termijn.

De GGD Hart voor Brabant deed de laatste jaren, samen met haar partners, onderzoek naar Q-koorts. Een van de onderzoeksvragen was hoe de gezondheidstoestand van patiënten was, 12-26 maanden na de eerste ziektedag. Tweederde van de patiënten gaf aan dat zij op verschillende vlakken nog ernstig klachten hadden.

In totaal deden 515 Q-koorts patiënten mee aan het onderzoek. Het ging om patiënten die in 2007 en 2008 ziek werden. Tijdens het onderzoek werd op 8 verschillende type klachten, domeinen, gescoord. Het ging hier om klachten zoals:

  • kortademigheid;

  • aangepast gedrag ten gevolge van klachten;

  • moeheid.

De uitkomsten van het onderzoek vergeleken we met de normwaarden voor gezonde mensen en met mensen met ernstige COPD (chronisch obstructief longlijden, ook wel CARA genoemd).

De belangrijkste bevindingen zijn dat:

  • de gezondheidstoestand van alle 8 domeinen was aangedaan;

  • bij ruim twee derde van de Q-koorts patiënten zelfs ernstig;

  • 44.9 % van de patiënten de algemene gezondheidstoestand als ‘slecht’ scoorde;

  • 43.5% ernstig klachten had van vermoeidheid.

Afhankelijk van het aangedane domein waren de uitkomsten slechter bij patiënten met onderliggend lijden en die in ziekenhuis verpleegd werden tijdens de periode van acute Q-koorts.

De bevindingen zijn beschreven in het artikel:
The health status of Q-fever patients after long-term follow-up

Het artikel kwam tot stand na een periode van 2 jaar onderzoek van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de academische werkplaats Amphi (Nijmegen) en Dekkerswald (Nijmegen).

De GGD dankt alle patiënten die deelnamen aan dit onderzoek.

Contactpersoon: G.Morroy
Den Bosch 1 juni 2011

Reacties gesloten.