Congres over Lyme en Q-koorts

Afgelopen vrijdag 8 november 2019 vond de 30e Heijermanslezing plaats. Een bijscholingsprogramma voor arbo-artsen, en twee keer per jaar georganiseerd door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, onderdeel van Amsterdam UMC. Het programma stond in het teken van de werkgebonden oorzaken en gevolgen van de ziekte van Lyme en van Q-koorts. Dr. Jaap Maas stond stil bij de beide registratierichtlijnen van deze ziekten. Afgelopen jaren is in Nederland een groot aantal mensen geïnfecteerd met de Q- koorts en Lyme bacterie. Van hen ontwikkelde een aanzienlijk percentage klachten van een langdurige en invaliderende vermoeidheid. Omdat een goede beroepsziekteregistratie de opmaat kan zijn naar preventief beleid, is een opfrispresentatie gegeven van beide registratierichtlijnen.

Voor de bijdragen over Q-koorts had Maas twee mensen uitgenodigd, een ervaringsdeskundige met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS), Caroline van Kessel, en Dr. Stephan Keijmel. Dr. Keijmel liet in zijn presentatie zien dat er eigenlijk geen adequate behandelmethode is (zoals ook in de richtlijn staat) en dat de onderzochte behandeling met antibiotica geen, en de Cognitieve Gedragstherapie maar heel beperkt effect hebben.

De getoonde resultaten van de groep op wie de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) werd getest, lieten zien dat slechts 22% nog aan betaalde arbeid doet, en dan ook slechts voor de helft van de uren. Ook gaf hij aan dat bij wie het wél had geleid tot vermindering van klachten, dit veelal van tijdelijke aard was en dat op de langere termijn de klachten weer terugkwamen, weliswaar net onder de begin-meting. Een belangrijke waarneming was dat mensen die al sterk beweeglijk waren voorafgaand aan het onderzoek grote pieken en grote dalen bleven vertonen waardoor de klachten aanhielden. Ook bij mensen die voor de besmetting een laag beweegpatroon hadden, meer beweging niet bereikt kon worden en ook geen verbetering.

De vergelijking van toepassing van CGT bij CVS/ME met Lyme en QVS toonde ook aan dat er enig verschil is vanwege de fysieke component.

Jaap Maas, inleider en organisator van het congres had al in de zomer Q-uestion benaderd met het verzoek om een spreker die als patiënt/ervaringsdeskundige een persoonlijk verhaal zou kunnen vertellen over de persoonlijke gevolgen van Q-koorts in relatie tot arbeid. In het bestuur viel de naam van Caroline van Kessel en zij is vervolgens gevraagd of zij bereid was dit te doen. Met haar persoonlijke verhaal, de naam geeft het al aan, heeft zij niet gesproken namens Q-uestion of namens andere patiënten, maar op persoonlijke titel. Haar verhaal leest u hier.

Q-uestion dankt Caroline voor haar waardevolle en inhoudsvolle bijdrage.

Reacties gesloten.