de dag van de Q-koortspatiënten 

Paginagroot in de telegraaf op de dag van de Q-koortspatiënten 20 juni 2023 aandacht voor Q-koorts.

Hoogleraarschap opent deuren

“Nu is het tijd om Q-koorts aandacht te geven.” Chantal Bleeker-Rovers Velen van ons kennen Chantal Bleeker-Rovers, als behandelend specialist in het Radboudumc. Zij is gespecialiseerd in Q-koorts en mede-oprichter van het Radboud Q-koorts Expertisecentrum. Als onderzoeker bestudeert ze het immuunsysteem en de langetermijneffecten van Q-koorts. Ook is Chantal als lid van de raad Lees verder…

Brief aan minister Van Ark

Op 17 september stuurden wij onderstaande brief naar de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. Zeer geachte mevrouw Van Ark, Nederland en de hele wereld ervaart momenteel de ingrijpende gevolgen van de COVID-pandemie. Vele miljoenen mensen maken op dit moment mee wat een substantieel aantal Nederlanders jaren geleden ervoer en nog Lees verder…