Brief aan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Lees hieronder de brief die wij stuurden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de laksheid van de boeren om tijdig te vaccineren en het te kort schietende toezicht daarop door de NVWA.

Eindhoven, 10 augustus 2020

Geachte mevrouw, mijnheer,

In de jaren 2005-2011 heeft de Q-koortscatastrofe gezorgd voor onherstelbaar leed in duizenden Nederlandse huizen. 50.000-100.000 Nederlanders werden besmet, duizenden werden ziek. 95 mensen, maar waarschijnlijk veel meer, overleden. Op dit moment zijn nog 1.500 mensen chronisch ziek zonder uitzicht op genezing.

Ter voorkoming van nieuwe besmettingen door Q-koorts is destijds besloten jaarlijkse vaccinatie verplicht te stellen voor professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven en opfokbedrijven met meer dan 50 dieren en voor bedrijven met een publieksfunctie als kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en boerderijwinkels. De plicht geldt ook voor dieren, die worden aangevoerd voor keuringen en tentoonstellingen.

Q-uestion, organisatie voor mensen met Q-koorts en nabestaanden, stelt vast dat met dit stelsel van maatregelen de deur open blijft staan voor nieuwe besmettingen. Immers, er blijft voor bedrijven met minder dan 50 geiten of schapen de vrijheid om niet te enten. Het systeem is niet waterdicht. Daarnaast blijkt dat de veel – meer dan de helft – van de geiten- en schapenhouders, die verplicht zijn te vaccineren, die verplichting niet nakomen. In een rapportage over 2019 constateert U zelf dat van de bedrijven met een publieksfunctie 57% de vaccinatie en de registratie daarvan niet correct heeft uitgevoerd. Juist daar!

Voor mensen met Q-koorts en hun nabestaanden is dat onverteerbaar en schokkend om te lezen. Zij zijn overstuur, bezorgd en boos, dat deze zo noodzakelijke vaccinatieplicht aan het versloffen is en vragen zich af daartegen adequaat wordt opgetreden. De vraag stellen betekent in dit geval ook de vraag beantwoorden: neen dus!

Q-uestion doet, net nu de deadline voor de vaccinatie 2020 is verstreken, een klemmend beroep op u om de touwtjes flink aan te trekken en zo duidelijk te maken welke gevolgen niet-naleving kan hebben.
Wij horen graag van u hoe de situatie rond de vaccinatie op dit moment is: de naleving, de controle daarop en de aanvullende maatregelen, die u neemt.

Tevens vragen wij u ook om nadere informatie over de gewetensbezwaren die schapen- en geitenhouders kunnen opwerpen om niet aan de vaccinatieplicht te hoeven voldoen. Hoeveel gewetensbezwaarden zijn er op dit moment en welke maatregelen neemt u in deze gevallen om te voorkomen dat gewetensbezwaren belangrijker zijn dan het beschermen van de volksgezondheid?

Met vriendelijke groet,

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q- koorts
Bert Brunninkhuis, voorzitter

Cc aan de Minister van LNV en de Minister van VWS

Bijlage Bestuurlijke boete

Indien bij controle van de NVWA blijkt dat een bedrijf niet aan de vaccinatieplicht heeft voldaan, wordt er een bestuurlijke boete opgelegd. Professionele bedrijven moeten dan alsnog zo snel mogelijk hun dieren laten vaccineren. Indien de geiten- of schapenhouder zelf geen actie onderneemt, wordt de vaccinatie uitgevoerd in opdracht van de NVWA. De houder draait dan op voor alle gemaakte kosten. Deze kosten zijn volgens de NVWA hoger dan bij reguliere vaccinatie door de eigen dierenarts.

Wanneer publieksbedrijven niet alle dieren hebben gevaccineerd, moet het bedrijf de publieksfunctie opheffen. Dit houdt in dat het bedrijf pas weer bezoekers op de locatie met schapen en/of geiten mag ontvangen als alle dieren zijn gevaccineerd.

Aanvullende informatie over Q-koortsvaccinaties is te vinden op de site van de NVWA.

Reacties gesloten.