Brief aan minister Schippers over doxycycline

Eindhoven, 14 mei 2013
Geachte mevrouw Schippers,

Onze patiëntenorganisatie wendt zich tot u met het volgende.

Uit verschillende bronnen uit de medische en farmaceutische wereld bereiken ons geluiden die aangeven dat het antibioticum doxycycline in Nederland niet meer leverbaar is, of op korte termijn niet meer te leveren is.

Voor de 280 chronische Q-koortspatiënten is doxycycline onmisbaar en, naar men mij aangeeft, ontstaat een levensbedreigende situatie als dit middel niet meer kan worden toegediend.

Ik verzoek u dan ook dringend maatregelen te nemen die er voor zorgen dat:

  1. doxycycline snel beschikbaar komt voor de Nederlandse markt;
  2. de aanwezige voorraad doxycycline zoveel mogelijk gereserveerd wordt voor patiënten die met een ander antibioticum niet geholpen kunnen worden, zoals chronische Q-koortspatiënten.

Uw spoedige actie is dringend gewenst.

Graag horen wij van u.
Hoogachtend,

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts,

M.C.M. van den Berg,
voorzitter.

Reacties gesloten.