Bezwaar maken bij DUS-i

Het kan zijn dat u in deze periode bericht krijgt van DUS-i op uw aanvraag voor de tegemoetkoming.  Helaas geldt dat ook er aanvragen worden afgewezen.  U kunt hiertegen bezwaar maken. Dat dient u bij DUS-i te doen.  In de afwijzingsbrief staat precies hoe u dat moet doen:

Heeft u vragen over deze beschikking of bent u het er niet mee eens? Op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beschikking en bezwaar aan wilt tekenen. Er staan voorbeelden op bovengenoemde website waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kunt inschatten.

Wilt u een bezwaarschrift indienen, dan moet dit binnen zes weken na dagtekening van de brief met de beslissing. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet meer behandeld worden.

Zet in het bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres.
  • Het kenmerk van de brief met de beslissing (deze informatie vindt u aan de rechter kantlijn op pagina 1).
  • De redenen waarom u het niet eens bent met de beschikking.
  • Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en te voorzien van een datum.
  • Stuur ook een kopie van de brief met de beslissing mee.
  • Het ministerie wil vanwege de privacy uw bezwaarschrift ontvangen in twee enveloppen. U stopt alle benodigde stukken in een envelop die u adresseert aan onderstaand adres. Vervolgens stopt u die envelop in een tweede envelop. Die adresseert u ook weer aan onderstaand adres.

Het bezwaarschrift (inclusief een kopie van de brief met de beslissing) stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
t.a.v. Q-koorts
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Reacties gesloten.