Alles over de tegemoetkoming van het kabinet

Het ministerie van VWS heeft ons gevraagd u te informeren over de financiële tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten en nabestaanden.

Allereerst met een toelichtende brief van DUS-I. Dat is het uitvoeringsorgaan van de overheid voor subsidie- en andere regelingen. DUS-I is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling.
Ook de regeling, die per 1 oktober 2018 van kracht is, en de brief van de minister aan de Tweede Kamer treft u hierbij aan.

Wij begrijpen dat deze regeling tot vragen kan leiden.
Met die vragen en wanneer u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming, kunt u tot en met 31 januari 2019 uitsluitend terecht bij:

DUS-I
Via de website
https://www.dus-i.nl
Of telefonisch: 070 340 55 66

Op www.dus-i.nl vindt u een aparte button voor Q-koortspatiënten.

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid? Stuur dan vóór 1 februari 2019 uw aanvraag in bij DUS-I.

Reacties gesloten.