Aantal doden door Q-koorts stijgt naar 95

Reactie Q-uestion op persbericht UMC Utrecht, RadboudUMC Nijmegen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts is sinds mei 2016 gestegen van 74 naar 95. Dat hebben onderzoekers van het UMC Utrecht, het RadboudUMC Nijmegen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch zojuist laten weten. Stichting Q-uestion doet opnieuw een zeer dringend beroep op de regering Rutte om op een aantal maatregelen te nemen.

 Het nieuws is dramatisch en nauwelijks te bevatten voor nabestaanden en vrienden van de slachtoffers. Het toont opnieuw aan dat de Q-koorts niet over is, zoals velen, ook artsen, politici en bestuurders beweren. Het toont ook aan, dat de regering sinds 2005 geen grip heeft op dit dossier.

In de jaren 2005-2011 zijn naar schatting 75.000-100.000 mensen besmet geraakt (bron Sanquin), vaak door inademing van de bacterie Coxiella Burnetii, die de Q-koorts veroorzaakt.  Velen zijn toen ziek geworden. Maar zij die toen niet ziek werden en daardoor niet merkten dat ook zij besmet raakten, kunnen vandaag nog ziek worden. Want de bacterie die zich destijds in het lichaam heeft genesteld en verborgen gehouden, kan na al die jaren, ook nu nog, weer de kop opsteken. Wanneer dat niet op tijd herkend wordt, is dat levensgevaarlijk. Ook de afgelopen twee jaar is een aantal van hen ernstig ziek geworden en overleden. De kans dat het aantal zieke en dodelijke slachtoffers verder zal oplopen is reëel.

Een adequate screening van risicogroepen is noodzakelijk om te voorkomen dat nog meer mensen zullen overlijden. Die screening is vooral van belang bij mensen die in een regio wonen met veel Q-koortspatiënten en zelf een zwakke afweer hebben of tot de risicogroep hart- en vaatziekten behoren.

Q-uestion doet een zeer dringend beroep op de regering Rutte om de desastreuze gevolgen van de grootste humanitaire ramp die zich deze eeuw in Nederland heeft voorgedaan, nu eindelijk eens volledig onder ogen te zien en serieus te nemen. En alles te doen om te voorkomen dat nog meer mensen overlijden of ziek worden.

Q-uestion vraagt het kabinet concreet om

  • op korte termijn de screening van mensen die tot de risicogroepen behoren, echt ter hand te nemen en met alle middelen te voorkomen dat er nog meer mensen overlijden.
  • vanaf nu de gezondheid van burgers werkelijk voorop te stellen en niet de individuele belangen; niet alleen in woorden, maar ook in daden.
  • een onderzoek te doen instellen naar de werkelijke gang van zaken vanaf 2005 tot vandaag door een onafhankelijke. De onderste steen moet boven.
  • nu, 13 jaar na het begin van de uitbraak, eindelijk excuses te maken aan de duizenden getroffenen.
  • en te komen met een adequate schadevergoeding voor de nabestaanden en voor de duizenden die ziek geworden zijn en dat nu nog zijn.

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

Reacties gesloten.