De rechtszaak

Op dit moment lopen er twee rechtszaken van de Stichting Q-koortsclaim.

De eerste zaak loopt tegen de Staat de Nederlanden. Eind 2015 hebben 301 patiënten de Staat gedagvaard. In maart 2016 heeft de landsadvocaat daarop zijn Conclusie van Antwoord gegeven. Daarop heeft de meervoudige Kamer van de Rechtbank Den Haag beide partijen opgeroepen om op 17 oktober te verschijnen.
Op die dag hebben stukken gewisseld en toelichting gegeven. Eén van de patiënten en ook eiser, Bert Brunninkhuis, heeft ter zitting de gelegenheid gekregen van de Rechtbank om een pleidooi te houden vanuit de optiek van een Q-koortspatiënt. Dat treft u aan op deze website.

De tweede rechtszaak loopt tegen de geitenboeren van de besmette bedrijven. Beide partijen hebben in afwachting van de gang van zaken in het geding tegen de Staat besloten de ontwikkelingen in die zaak te volgen en deze af te wachten.

Lees hier het pleidooi dat Bert Brunninkhuis hield op 17 oktober 2016.