Gegevens tbv ANBI-status

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts

RSIN / fiscaalnummer: 8224.97.190

Postbus 6288, 5600 HG Eindhoven
telefoon: 06-27168689
e-mail: info@stichtingquestion.nl

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts is de patientenorganisaties van en voor mensen met Q-koorts. Q-uestion heeft 3 kerntaken:
1. de behartiging van de belangen van mensen met Q-koorts
2. het informeren van patiënten, professionals en andere belangstellenden over (de gevolgen van) Q-koorts en de activiteiten van de stichting
3. het organiseren en faciliteren van lotgenotencontact. Lees meer.

Het bestuur van Q-uestion bestaat uit:
Caroline van Kessel, voorzitter
Mart Smits, penningmeester
Joop Renee, secretaris
Albert Diekema
Gerard van Schie
Paul Spierings

Q-uestion is een organisaties van, voor en met patiënten en hun naasten. Het bestuur, de patiëntenraad en raad van advies zijn mensen die als vrijwilliger aan de stichting zijn verbonden en hiervoor uitsluitend aanspraak kunnen maken op een onkostenvergoeding.

Een actueel verslag van onze activiteiten leest u hier.

De financiële verantwoording van onze stichting vindt u hier.