Wat doet Q-uestion?

De Q-koortsepidemie tussen 2007 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen: tussen 50.000 en 100.000 mensen besmet, meer dan 75 doden, 478 mensen met de levende gevaarlijke bacterie in hun lichaam (chronische Q-koorts), 800-1000 mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroon (QVS). Er komen ook nu nog patiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts.

Q-uestion zet zich in op drie terreinen:

1. Belangenbehartiging

Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig.

Belangenbehartiging betekent ook, dat Q-uestion actief is in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat in 2016, negen jaren na de uitbraak, nog mensen ernstig ziek worden en overlijden, geeft de noodzaak hiervan aan.
Lees meer over wetenschappelijk onderzoek

Er lopen twee claims. Eén is gericht tegen der Staat der Nederlanden. De staat heeft twee jaar en negen maanden de burgers onwetend gelaten van de grote gevaren en risico’s van Q-koorts. Zij kende die gevaren of kon die kennen maar hield de informatie achter omdat de privacy van de besmettende boeren belangrijker was. Ook heeft de overheid meer dan anderhalf jaar lang nagelaten de juiste maatregelen te nemen om de burgers te beschermen.
De tweede claim is gericht tegen de ongeveer 100 boeren die met hun geiten de catastrofe hebben veroorzaakt en niets gedaan hebben om de problemen voor omwonenden en andere burgers te voorkomen.
Lees meer over de claim en de voortgang

2. Informatieverschaffing

Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. Dit gebeurt in thema- en informatiebijeenkomsten, met folders en brochures, via deze site, via Facebook, Twitter en met een nieuwsbrief. Folders en documenten van Stichting Q-uestion vindt u hier.

Stuur ons een mail om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
U kunt ons ook bellen: +31-(0)6-27168689 (Gerard van Schie)

3. Lotgenotencontact

Stichting Q-uestion organiseert regelmatig bijeenkomsten.
Raadpleeg de agenda voor actuele informatie en data.  


Steun Stichting Q-uestion

U kunt de stichting steunen door u aan te melden bij Q-uestion via het aanmeldformulier op deze website. De contributie bedraagt € 25,– per jaar. Q-uestion vraagt een bijdrage omdat dit een voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidie.

Wilt u een eenmalige gift doen, dan kunt u het bedrag overmaken op bankrekening NL20RABO 0119 8505 67, ten name van Q-uestion.