Voor de pers

De Q-koortsepidemie tussen 2005 en 2010 had en heeft nog steeds ernstige gevolgen. In 2009 heeft een aantal getroffenen een landelijke organisatie voor Q-patiënten opgericht: Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts. Q-uestion behartigt de belangen van patiënten, geeft informatie en brengt lotgenoten met elkaar in contact

Belangenbehartiging
Q-uestion vraagt landelijk, regionaal en lokaal doorlopend aandacht voor de grote gevolgen die de Q-koortsepidemie vanaf 2007 heeft aangericht. Bij ministeries, bij provincies en gemeenten, bij belangenorganisaties, politici, bestuurders en pers. De organisatie volgt relevante (politieke) ontwikkelingen op de voet en zal acteren en reageren waar nodig. Q-uestion actief is ook actief in het stimuleren van onderzoek naar de effecten van Q-koortsbesmetting op de langere termijn. Dat is ook in 2016, negen jaren na de uitbraak, nog nodig. Want mensen worden ook nu nog ernstig ziek worden en overlijden aan de gevolgen.

Informatieverschaffing
Q-uestion informeert patiënten, professionals en alle belangstellenden, eigenlijk iedereen dus, over (de gevolgen van) Q-koorts en over de activiteiten van de stichting. U kunt ons bellen: +31-(0)6-27168689 (Jacqueline van den Bos)

Lotgenotencontact
Uiteraard zijn er bijeenkomsten, waar patiënten en verwanten in contact kunnen komen met lotgenoten

Facts and figures

  • 50.000-100.000 mensen besmet (bron: Sanquin)
  • bewezen meer dan 74 doden, waarschijnlijk meer dan 100, omdat er ook mensen zijn overleden voordat de registratie begon.
  • 478 mensen met chronische Q-koorts, ongeneeslijk en indien niet behandeld, dodelijk
  • 800 tot 1000 mensen met het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS), dat in sommige gevallen invaliderend werkt
  • 301 getroffenen spannen een rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden. De eerste zitting is op 17 oktober 2017. Daarnaast hebben meer dan 200 getroffenen aangegeven ook mee te zullen gaan doen in de procedure

Er lopen twee claims

Eén is gericht tegen der Staat der Nederlanden. De staat heeft twee jaar en negen maanden de burgers onwetend gelaten van de grote gevaren en risico’s van Q-koorts. Zij kende die gevaren of kon die kennen maar hield de informatie achter omdat de privacy van de besmettende boeren belangrijker was. Ook heeft de overheid meer dan anderhalf jaar lang nagelaten de juiste maatregelen te nemen om de burgers te beschermen. De rechtszitting tegen de Staat heeft op 17 oktober plaats gevonden voor de Haagse Rechtbank. Op 14 december 2016 doet de Rechtbank uitspraak.
De tweede claim is gericht tegen de ongeveer 100 boeren die met hun geiten de catastrofe hebben veroorzaakt en niets gedaan hebben om de problemen voor omwonenden en andere burgers te voorkomen.