Dinsdag bijeenkomst voor patiënten met chronische Q-koorts

Dinsdag aanstaande 26 februari 2013 van 10.00 tot 12.00 uur is lotgenotenbijeenkomst voor patiënten met chronische Q-koorts in ‘s-Hertogenbosch. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@stichtingquestion.nl Het adres is: Stichting Steunpunt Zelfhulp Sonniusstraat 3 5212 AJ ’s-Hertogenbosch

Wet Openbaarheid Bestuur

Q-uestion, Stichting voor mensen met Q-koorts, heeft in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) namen en adressen gevraagd van rechtspersonen en natuurlijke personen die per 1 augustus 2012 in de database van de NVWA worden vermeld als zijnde niet te hebben voldaan aan de vaccinatieplicht voor geitenhouders in verband met genomen maatregelen tegen Q-koorts. Dit Lees verder…