Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-uestion als Q-support hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lees verder…

Doorstart Q-café met een Q-kske in Veghel

Vanwege de Corona konden de twee vorige Q-cafés van afgelopen maart en juni helaas niet doorgaan. Als de Corona-sterren gunstig gezind zijn, zal het volgende Q-café plaatsvinden op: Zaterdag 29 augustus van 10.30 tot 12.30 uurInloop vanaf 10 uur In het Pieter Brueghel Huis, Middegaal 25, Veghel. Q-koorts-genoten, partners en overige belangstellenden uit Meierijstad, Lees verder…

Brief aan Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Lees hieronder de brief die wij stuurden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de laksheid van de boeren om tijdig te vaccineren en het te kort schietende toezicht daarop door de NVWA. Eindhoven, 10 augustus 2020 Geachte mevrouw, mijnheer, In de jaren 2005-2011 heeft de Q-koortscatastrofe gezorgd voor onherstelbaar leed in duizenden Lees verder…