Brief aan LTO-Nederland over vaccinatiebepalingen

Wij stuurden onderstaande brief aan LTO-Nederland (t.a.v. de heer H. van den Heuvel, algemeen directeur). Eindhoven, 7 oktober 2020 Geachte heer Van den Heuvel, Deze brief gaat over de vaccinatiebepalingen ter voorkoming van een nieuwe Q-koortsuitbraak. De NVWA constateert dat deze bepalingen op zeer grote schaal niet worden nageleefd. Het duurde bijna 5 jaar Lees verder…

Brief aan minister Van Ark

Op 17 september stuurden wij onderstaande brief naar de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark. Zeer geachte mevrouw Van Ark, Nederland en de hele wereld ervaart momenteel de ingrijpende gevolgen van de COVID-pandemie. Vele miljoenen mensen maken op dit moment mee wat een substantieel aantal Nederlanders jaren geleden ervoer en nog Lees verder…

Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-uestion als Q-support hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiĆ«nten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lees verder…