Uit een brief van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer

‘Het kabinet komt tot een tegemoetkoming als gebaar ter erkenning voor Q-koortspatiënten die grote gevolgen hebben ondervonden van de Q-koortsuitbraak. Aan uw Kamer is gemeld dat de bijbehorende beleidsregel in het tweede kwartaal van dit jaar kon worden verwacht. Inmiddels is gebleken dat het vormgeven van de regeling helaas meer tijd vraagt dan vooraf Lees verder…

Q-koorts weer volop in het nieuws

de afgelopen dagen was er weer veel te zien en te lezen over Q-koorts. De links naar diverse nieuwsberichten vindt u hier

Nieuw op de website:

Een brief vanuit het Radboudziekenhuis over de voortgang van de Qure-studie met uitleg waarom de resultaten nog niet bekend zijn. Alle deelnemende patiënten hebben de brief reeds per post ontvangen. Ook vind u de voortgangsrapportages over de studies die op dit moment via Q-support lopen. Wij vragen tevens uw aandacht voor een petitie die gestart Lees verder…