Vragen over het vaccin

Ik ben hartpatiënt en behoor dus tot de risicogroep. Heb ik, door het krijgen van de ziekte, voldoende antistoffen opgebouwd om een tweede keer Q-koorts te voorkomen? En is vaccineren dan nog wel noodzakelijk?
Als u ooit Q-koorts heeft gehad hoeft u niet gevaccineerd te worden. U heeft hiermee voldoende antistoffen opgebouwd en zult dus niet voor een tweede keer ziek kunnen worden.
Het is zelfs zo dat iemand die Q-koorts heeft gehad niet gevaccineerd mág worden omdat dit tot ernstige gevolgen voor de gezondheid kan leiden.

In Australië zijn goede berichten over een vaccin tegen Q-koorts. Waarom is dit vaccin nog niet in Nederland beschikbaar?
Het vaccin wordt in Australië gebruikt voor mensen die werkzaam zijn in de dierenindustrie. Met name voor de groep mensen die werkt met schapen, mits zij dus niet eerder besmet zijn geweest met de Q-koortsbacterie. Het vaccin geeft minimaal tien tot twaalf jaar bescherming. Men moet dit dus zien als een preventief vaccin voor niet besmette personen. Zoals eerder gezegd, een Q-koortspatiënt mag dit vaccin niet krijgen in verband met gezondheidsrisico’s.

Ik ben geen Q-koortspatiënt maar val door mijn hartproblemen wel in de risicogroep. Hoe kom ik aan het vaccin en kan ik op zoek gaan naar een oplossing om gevaccineerd te worden?
Het vaccin wordt momenteel al gebruikt om de risicogroep te behandelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts.