Vragen over besmetting

Kun je Q-koorts krijgen via geitenkaas bij hobbyboer?
Antwoord arts GGD:
Het is mogelijk besmet te raken als je rauwmelkse kaas eet waar de bacterie in zit, maar dit komt nauwelijks voor. Veelal wordt de bacterie via de lucht verspreid en raakt men op die manier met Q-koorts besmet.

Bestaat er een soort vlo bij geiten die Q-koorts kan overbrengen op mensen?
Antwoord  arts-microbioloog:
Het is bekent dat teken Q-koorts over zouden kunnen brengen, maar uit een groot onderzoek naar teken bleek dat geen enkele teek positief was. In NL is het dus heel onwaarschijnlijk dat Q-koorts via teken  wordt overgebracht op mensen. Naar de vlo wordt geen onderzoek gedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor extra aandacht voor een dergelijke vlo.

Kan de Q-koortsbacterie via kleding worden doorgegeven?
Antwoord  arts GGD:
Als kleding besmet is (bijvoorbeeld na in aanraking te zijn gekomen met geboortemateriaal na het lammeren van een schaap of geit) dan is het mogelijk dat mensen die in aanraking komen met die kleding besmet raken.

In Herperduin stond een huisje waar je voor paar cent melk kunt drinken. Volgens mij was het melk van een koe. Is dat rauwe melk geweest?
Antwoord arts infectieziektenbestrijding GGD:
We durven niet te zeggen of die container rauwe melk bevatte of niet.

Als het wel rauwe melk is geweest, zou dat dan mijn besmettingshaard kunnen zijn geweest?
Antwoord arts infectieziektebestrijding GGD:
Om dat te concluderen, zitten er eerst een paar andere veronderstellingen tussen. Zo moet allereerst die koe besmet zijn. En daarna u ook nog.

Antwoord huisarts:
De kans dat u via lucht besmet bent geraakt, is vele malen groter in deze regio.

Antwoord longarts:
In deze regio heeft niemand aangegeven via voedsel besmet te zijn geraakt.